KAEDAH BAYARAN
 
Peserta boleh membuat bayaran sebanyak RM 199.00 melalui
 
a) Bayaran secara Online
 
 
c) Cek
 
d) Bank Draf


atas nama MY EG Services BHD

HAKCIPTA 2013 © Sekretariat Hal Ehwal Bandar (SHEB)
Sistem Dan Aplikasi Hak Cipta SHEB Malaysia Sdn Bhd